Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda

August 09 2017

1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viadrozdzi drozdzi

June 28 2017

2959 cebc 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viaxsneakyx xsneakyx
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxsneakyx xsneakyx

June 22 2017

2127 a7a1
Reposted fromyoungblood youngblood viagdziejestola gdziejestola
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viagdziejestola gdziejestola
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaikari ikari
0215 a52b 500
8492 52c3 500
Reposted fromtfu tfu viamatuss matuss

June 21 2017

1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaOnly2you Only2you
7374 33ae
Reposted fromnfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl